Verslo plano rengimas

Verslo planas padeda įrodyti idėjos vertę ir yra pirmas žingsnis jos įgyvendinimo link. Patirtis rodo, kad Lietuvoje verslo planas dažniausiai rengiamas siekiant pritraukti finansavimą. Pagrindinės tokio plano funkcijos: supažindinti su veikla, detalizuoti investicijų poreikį, įvertinti pajamas, išlaidas ir lūžio tašką, pagrįsti investicijų atsipirkimą.
Verslininkams siekiantiems finansavimo ir branginantiems savo laiką, siūlome poreikius atitinkančias paslaugas - rengiame verslo planus pagal kredito įstaigų reikalavimus. Esame ekonomistų komanda, specializuojamės marketingo ir finansų srityse, todėl galime užtikrinti geresnę paslaugų kokybę.

Kaip rengiame verslo planą?

Pasirašę paslaugų teikimo sutartį iš kliento surenkame reikalingą informaciją ir pradedame planavimą:

 • Atliekame pirminį verslo idėjos vertinimą
 • Sukonkretiname, susisteminame ir išgryniname verslo idėją
 • Pristatome įmonės produkciją/paslaugas, verslo procesus
 • Atliekame rinkos analizę įvertindami paklausą, vartotojų poreikius, konkurentus
 • Tiriame mikro ir makro aplinkas atsižvelgdami į konkrečiam verslui svarbių sektorių situaciją ir perspektyvas
  Remdamiesi atlikta analize prognozuojame pajamas bei išlaidas
 • Apskaičiuojame lūžio tašką
 • Atliekame jautrumo analizę
 • Apskaičiuojame pagrindinius pelningumo ir atsiperkamumo rodiklius. Rengiame įmonės finansines ataskaitas
 • Atliekame SSGG analizę

Rūpinamės, kad verslo plano rengimo tikslas būtų pasiektas. Verslo planą pateikiame aiškia, suprantama ir galutiniam vartotojui tinkamiausia forma. Parengę verslo planą atsakome į klientui iškilusius klausimus ir padedame pasiruošti pokalbiui su kredito įstaiga arba investuotoju. Prireikus atliekame verslo plano atnaujinimus.

Verslo plano kaina

Paslaugų kaina priklauso nuo to kokiu tikslu yra rengiamas verslo planas. Dažniausiai pasitaikantis atvejis - kreipiamasi į banką ar kredito uniją dėl paskolos.

Jei verslas naujas, labiausiai tikėtina, kad bus kreipiamasi į kredito uniją dėl lengvatinės Verslumo skatinimo fondo paskolos. Šiuo atveju reikia pateikti standartinę verslo plano formą. Ją siūlome paruošti už 180 Eur.

Jei verslas jau veikiantis ir finansavimas reikalingas jo plėtrai, paslaugų kaina priklauso nuo verslo srities (paslaugos/gamyba/inovacijos). Šiuo atveju verslo plano kaina prasideda nuo 500 Eur

Išsamesnių verslo planų kaina – nuo 1200 Eur. Į šiuos planus įtraukiama detali marketingo strategija, išsamesnė verslo finansinių rodiklių analizė. Paprastai jie būna reikalingi supažindinti potencialius verslo partnerius, investuotojus su esama verslo situacija ir perspektyvomis. Šis planas praverčia ir pačiam verslininkui kaip veiklos gairės.