Projektų rengimas žemės ūkiui

Padedame ūkininkams ir verslui kaimo vietovėse pasinaudoti ES parama. Projekto, kurį siekiama finansuoti paramos lėšomis, įgyvendinimas prasideda nuo paraiškos ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo Įgyvendinančiajai Institucijai – Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai (NMA). Rengiame paraiškas, verslo planus ir kitus reikalingus dokumentus kreipiantis į NMA. Padedame gauti paramą pagal šias Kaimo Plėtros Programos (KPP) priemonių veiklos sritis:

 • Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
 • Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 • Parama smulkiesiems ūkiams
 • Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
 • Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
 • Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
 • Investicijos į miškininkystės technologijas

Pasirašius Paramos sutartį su NMA prasideda kitas projekto etapas – jo administravimas. Teikiame šias projektų administravimo paslaugas:

 • Viešųjų pirkimų organizavimas
 • Viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentacijos kontrolė
 • Mokėjimų prašymų ir susijusių dokumentų rengimas
 • Projekto ataskaitų rengimas

Paramos įsisavinimo procesas yra ilgas ir gana sudėtingas. Išmanome paramos gavėjams aktualius teisės aktus, turime kiekvienam projekto įgyvendinimo etapui reikalingas kompetencijas bei patirtį, žinome kokios problemos dažniausiai kyla komunikuojant su NMA. Užtikriname, kad su mūsų pagalba ir atstovavimu NMA, paramos gavimo procesas taps daug paprastesnis, padėsime sumažinti neišvengiamos biurokratijos keliamą stresą.

Paslaugų kokybę garantuojame įsipareigodami grąžinti sumokėtus pinigus, jei paraiška būtų atmetama dėl netinkamai užpildytų dokumentų.

Projekto paraiškos rengimo ir administravimo kaina

Apmokėjimą už projekto paramos paraiškos rengimą skaidome į dvi dalis: fiksuotą ir sėkmės mokesčio. Priklausomai nuo paramos priemonės ir projekto investicijų pobūdžio darbų apimtis gali stipriai svyruoti, todėl kainos nustatomos individualiai. Orientacinė fiksuota kainos dalis – nuo 500 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamai atlikus paslaugų pirkimo procedūrą šias išlaidas galima kompensuotis paramos lėšomis.

Klientams, kurie projekto rengimu rūpinasi iš anksto taikome palankesnes kainas.

Projekto administravimo paslaugų kaina priklauso nuo projekto įgyvendinimo etapų skaičiaus ir investicijų pobūdžio. Šios paslaugos papildomai kainuoja iki 1 proc. projekto vertės. Šios paslaugos gali būti perkamos pasirinktinai.