Projektų rengimas ES paramai gauti

Padedame pasinaudoti parama verslui rengdami projektus, pildydami paraiškas ES struktūrinių fondų (NMA,LVPA, MITA), Lietuvos Darbo Biržos (VUI projektai), Vietos Veiklos Grupių (VVG, LEADER) programoms, konsultuojame projektų administravimo klausimais. Taip pat teikiame projektų rengimo ir administravimo paslaugas žemės ūkiui. Nepraleiskite progos pasinaudoti valstybės ir ES struktūrinių fondų parama, tai puiki galimybė įgyti konkurencinį pranašumą ir padidinti veiklos efektyvumą.

Projekto paramai gauti rengimo etapai

Tipinis paramos gavimo procesas:

  • Pareiškėjo, projekto idėjos tinkamumo finansavimo priemonei įvertinimas
  • Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas
  • Investicijų poreikio nustatymas
  • Investicinio projekto finansavimo šaltinių parinkimas
  • Projekto biudžeto, veiksmų plano sudarymas
  • Projekto paraiškos ar verslo plano koregavimas pagal gautas pastabas

Parengus projektą, konsultuojame jo vertinimo metu, padedame parengti atsakymus į agentūrų užduotus klausimus, atliekame reikalingas korekcijas.

Projektų rengimo ypatybės

Projekto rengimas reikalauja nuodugnaus įsigilinimo į programos kvietimo taisykles, tikslus, verslo subjekto situaciją ir galimybes. Nors kiekvieno kvietimo teikti paraiškas sąlygos skiriasi, įprasta, kad rengiant projektus paramai gauti reikalinga įvertinti būsimo projekto poveikį ne tik įmonei, tačiau ir aplinkai.

Projekto nauda ir realumas turi būti pagrįsti, projektas turi būti ekonomiškai gyvybingas. Papildomi komisijos balai skiriami projektams, kurie lyginant su kitais daro didesnį teigiamą poveikį vietos bendruomenei ar šaliai ekonominiu, socialiniu, finansiniu aspektu.

Siekiant tinkamai parengti projektą, užpildyti paraišką ir susijusius dokumentus reikia įdėti daug kruopštaus darbo, reikalingos specifinės žinios ir patirtis.

Visa reikalinga informacija paraiškos pildymui yra laisvai prieinama, tačiau dažnu atveju neefekyvu paraišką pildyti savo jėgomis stengiantis įsisavinti visą informaciją, jeigu įgytos žinios bus panaudotos rengiant tik vieną projektą.