Paramos skyrimo tvarka

5 dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį siekiant pasinaudoti parama:

Remtinos veiklos. Parama siekiama skatinti tas veiklas, kurios yra reikšmingos valstybės ekonomikos raidai. Informaciją apie tai, kokios veiklos yra finansuojamos, galima rasti 2014 – 2020 m. ES investicijų programose: ES fondų investicijų veiksmų programa, Kaimo plėtros programa.

Paraiškų priėmimo grafikas. Parama yra skirstoma pagal iš anksto nustatytus programų tvarkaraščius, todėl itin svarbu iš anksto planuoti projekto rengimą. ES fondų investicijų veiksmų programos aktyvūs kvietimai (Būsimų kvietimų grafikas dar nėra paskelbtas). Kaimo plėtros programos kvietimų teikti paraiškas grafikas.

Paramos intensyvumas parodo, kokią dalį investicijų galima tikėtis padengti gauta parama. Žinant bendrą investicijų sumą ir paramos intensyvumą galima įvertinti kiek reikės nuosavų lėšų. Paramos intensyvumas yra nurodomas konkrečios priemonės apraše bei kvietimuose teikti paraiškas.

Paramos išmokėjimo tvarka, reikalingos užtikrinimo priemonės. Dažniausia parama yra išmokama periodiškai pagal mokėjimo prašymus pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus t.y. projekto išlaidos pirmiausia yra padengiamos savomis lėšomis. Jei projekto įgyvendinimui trūksta nuosavų lėšų galima naudotis paskola. Bet kuriuo atveju kartu su paraiška reikės pateikti finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus (pvz. įmonės finansinės ataskaitos, banko sąskaitos išrašas, garantinis raštas). Kai kurie kvietimai numato galimybę gauti paramos dalį avansu, tačiau tam būna reikalinga garantija, kurią už užsatatą gali suteikti kredito įstaiga.

Pareiškėjui keliami reikalavimai. Priklausomai nuo priemonės pareiškėjams būna keliami įvairūs reikalavimai pvz. gyvenamoji ar veiklos vykdymo vieta, pagrindinė įmonės veikla, metinės pajamos, įmonės darbuotojų skaičius, pareiškėjo amžius ir pan. Paprastai ši informacija pateikiama priemonės apraše ir kvietime teikti paraiškas.

Jei kyla klausimų dėl sąlygų ar reikalavimų galima kreiptis į atitinkamos agentūros konsultantus, kurie nemokamai suteiks išsamią ir patikimą informaciją iš pirmų lūpų.

Lietuvos verslo paramos agentūra, LVPA
(ES fondų investicijų veiksmų programa)
8 5 268 7401

Nacionalinė mokėjimo agentūra, NMA
(Kaimo plėtros programa)
8 5 252 6999