Finansavimo galimybės Lietuvoje

Veiklai ar jos pradžiai dažnai reikalingos materialinės investicijos, kurios dažniausiai yra finansuojamos nuosavomis lėšomis, paskolomis (kreditais) ar subsidijomis (parama).

Nuosavos lėšos

Ko gero populiariausias finansavimo šaltinis yra nuosavos lėšos. Neinvestuojant nors dalies savų lėšų pritraukti papildomo finansavimo yra itin sudėtinga. Kartais trūkstant lėšų ar siekiant pasidalinti rizika verslo dalis akcijų forma yra parduodama partneriams. Esant didelei rizikai tai gali būti vienintelis įmanomas finansavimo būdas.

Paskolos (kreditai)

Trūkstant nuosavų lėšų (ar matant galimybę išnaudoti finansinį svertą) galima pasinaudoti paskola. Šiuo atveju verslo kontrolė išlieka savininkų rankose. Norint pasinaudoti paskola iš banko ar kredito unijos ją būtina užtikrinti. Tai galima padaryti įkeičiant turtą ar laiduojant. Užtikrinimo vertė turi būti nemažesnė nei paskolos suma. Skolinantis iš kredito įstaigos verta žinoti pagrindinius bankų ir kredito unijų skirtumus:

Bankas

 • Netoleruoja aukštos rizikos
 • Reikalauja turto įkeitimo arba laidavimo
 • Nenoriai finansuoja naują verslą
 • Gali pasiūlyti žemesnes palūkanas

Kredito unija

 • Riziką toleruoja labiau nei bankas
 • Laisviau žiūri į paskolos užtikrinimą
 • Paskolas teikia ir naujai veiklai
 • Siūlomos palūkanos ženkliai (5 proc., ar daugiau) aukštesnės lyginant su bankais.

Verslo pradžiai finansuoti galima pasinaudoti lengvatine paskola iki 25 tūkst. Eur iš Verslumo skatinimo fondo. Daugiau informacijos apie paskolą verslo pradžiai. paskolą verslo pradžiai.

Paskolų garantijos

Kreipiantis į banką ar kredito uniją dėl verslo paskolos dažnai susiduriama su problema, kai siūlomo užstato kredito įstaigai neužtenka, arba jis neatitinka keliamų reikalavimų. Siekdami finansavimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektai gali pretenduoti į INVEGA teikiamą garantiją iki 80 proc. paskolos sumos. Garantijos suteikiamos paskoloms, kurios skirtos:

 • materialioms investicijoms
 • nematerialioms investicijoms
 • apyvartinėms lėšoms
 • investicijoms refinansuoti

Plačiau apie garantijų teikimo sąlygas: http://www.invega.lt/

Subsidija (parama)

Investicijoms finansuoti gali būti pasitelkiama ir negrąžintina parama – subsidija. Subsidijomis valstybė siekia skatinti problemines šalies ūkio sritis. Interesantus labiausiai domina parama materialinėms investicijoms (gamybinei įrangai įsigyti ar patalpų pritaikymui veiklai). Besidominčius parama ūkio subjektus pagal veiklos sektorių galima susiskirtyti į žemės ūkį ir verslą.

Verslui skirtą paramą administruoja:

 • Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
 • Lietuvos darbo birža (LDB)
 • Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)

Žemės ūkio sektoriui skirtą paramą administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Norint pasinaudoti parama reikia pateikti paraišką atitinkamai institucijai pagal aktualų kvietimą. Kvietimai paprastai skelbiami kartą per metus. Daugiau informacijos apie paramos skyrimo tvarką.

Populiariausios verslo paramos priemonės:

 • Lietuvos darbo biržos parama savarankiškam užimtumui didinti
 • Lietuvos darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų parama
 • NMA Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
 • NMA Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Populiariausios žemės ūkio paramos priemonės:

 • Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 • Parama smulkiesiems ūkiams
 • Parama investicijoms į žemės ūkio valdas